Arbeidstraining bergen op zoom

Arbeidstraining vanuit Memo is er vooral op gericht om (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces. Tijdens dit traject werken we aan het versterken van werknemers-vaardigheden. Het  doel hiervan is om de afstand tot de arbeidsmarkt zo te verkleinen dat u in staat bent om mee te doen aan activiteiten die gericht zijn op re-integratie.

Afhankelijk van uw (arbeids)situatie, stemmen we de begeleiding in overleg met het UWV af. Het traject ‘Werkfit Maken’ is een re-integratietraject voor mensen met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering en Ziektewetuitkering van het UWV. Binnen het traject Werkfit Maken wordt actief gewerkt aan het verstevigen van de positie op de arbeidsmarkt. Praktijk Memo is sinds 2016 een door SBB erkend leer- en werkbedrijf op de volgende MBO niveau 1 onderdelen: Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie, Assistent plant of (groene) leefomgeving en Assistent verkoop/ Retail.