Behandeling

Praktijk Memo biedt behandeling door een psycholoog of psychiater aan zowel jeugd als volwassenen én hun naaste omgeving. Zij kunnen in Bergen op Zoom, Tholen of Steenbergen bij ons terecht met psychische klachten en de problemen die daaruit voortvloeien in het dagelijks leven. 

 

We kijken altijd naar de sociale context waarin de problemen ontstaan en bieden verschillende vormen van behandeling. We stellen daarbij niet zozeer de problemen, maar juist de mogelijkheden van de hulpvrager centraal. Natuurlijk vormen de wensen van onze klant het uitgangspunt.

Daarin kan ook een naaste of iemand uit uw netwerk betrokken worden als u dat wilt. U kunt dan denken aan diens aanwezigheid bij de intake of een sessie, participeren in e-health-modules, hoe samen terugval te voorkomen of iets anders wat u kan helpen in uw traject.

Naast individuele behandeling en partnerrelatietherapie kunt u bij ons deelnemen aan verschillende vormen van groepstherapie. Huisbezoeken en schoolbezoeken kunnen op indicatie onderdeel zijn van de behandeling. Ook begeleiding thuis behoort tot de mogelijkheden.

Voor gezinsleden van kinderen met psychiatrische problemen organiseren we regelmatig oudercursussen en groepen voor broertjes en zusjes.

Van aanmelding tot afronding

Aanmeldfase behandeling

Aanmelden bij Praktijk Memo kan telefonisch of via het aanmeldformulier. Tijdens het eerste contact met de secretaresse zal zij een aantal gegevens van u aannemen en de volgende formulieren toesturen:


1. Inschrijfformulier
2. Toestemmingsverklaring voor het opvragen / uitwisselen van informatie
3. Overzicht van tarieven en vergoedingen

De ingevulde formulieren ontvangen wij graag binnen 10 werkdagen terug, samen met een geldige verwijzing. Zodra de documenten binnen zijn, wordt de intake ingepland.

Intakefase behandeling

Vóór uw intake, ontvangt u digitale vragenlijsten. Deze zijn bedoeld om uw hulpvraag verder in beeld te brengen en verderop in de behandeling te kunnen meten of de klachten verminderen. De intake is voor u een kennismaking tussen uw behandelaar en uzelf. U stemt samen af of de behandeling die tijdens het intakeproces geadviseerd wordt, voldoet aan uw verwachtingen en uw hulpvraag.

Ook krijgt u in de intakefase te horen wie voor u als aanspreekpunt of regiebehandelaar fungeert. In geval van crisis volgt u de afspraken die u met uw behandelaar heeft gemaakt. Buiten kantooruren maakt u gebruik van de reguliere voorzieningen, zoals de huisartsenpost.

Behandelfase

Nadat u uw intake heeft afgerond, stellen we samen met u behandeldoelen op. Een behandelaar die daarvoor gekwalificeerd is vertaalt de doelen in een behandelplan.

In het behandelplan staan uw klachten, uw persoonlijke doelen en de vorm van de behandeling beschreven. Het is ook duidelijk wat u moet doen bij verergering van de klachten. Als u medicatie gebruikt dan staan de afspraken daarover ook in het behandelplan.

Afrondingsfase behandeling

Als uw doelen behaald zijn, ronden we de behandeling af. Veranderen gaat vaak met vallen en opstaan. Dit gaat u tegenkomen gedurende de behandeling zelf en na afronding ervan. Daarom brengen we samen met u in kaart wat u het meest geholpen heeft. Daar maken we afspraken over en we geven u tips hiervoor. Zodoende kunt u de resultaten vasthouden, ook als u weer echt op uzelf staat.

Ook bij het afronden van uw behandeling krijgt u vragenlijsten toegestuurd om samen met u te kijken naar de resultaten van de behandeling. We koppelen de resultaten aan uw huisarts terug als u daar toestemming voor geeft. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat uw doelen niet behaald worden of dat u van mening verandert. Dan wordt zorgvuldig met u besproken hoe u alsnog de doelen kunt behalen: binnen een vervolgbehandeling bij Memo of bij een ketenpartner.