Remweggroep (ADHD)

Tijdens hun ontwikkeling leren kinderen gaandeweg hun impulsen te beheersen en hun aandacht te reguleren. Sommige kinderen slagen daar niet goed in: ze kijken of luisteren bijvoorbeeld niet goed, zodat ze niet precies weten wat er van hen verwacht wordt; ze maken geen plannetjes, denken niet van tevoren even na, maar doen het eerste dat in hen opkomt, zonder rekening te houden met de gevolgen van hun handelen. Bij deze kinderen lijkt de REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen WEG te zijn; ze kunnen niet voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken.

Wordt het gedrag van een kind gedurende langere tijd gekenmerkt door impulsiviteit, aandachtstekort en motorische onrust, dan kan er sprake zijn van ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder). Remweg is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor kinderen met een cognitief ontwikkelingsniveau van 6 t/m 12 jaar, dat hen traint in zogeheten stop-denk-doe-gedrag.