Home » Aanbod » Fasehuis Memo

FASEHUIS MEMO

Fasehuis MEMO is een zelfstandigheidstraining die bedoeld is voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking hebben zij hiervoor een indicatie gekregen van de gemeente (afdeling Jeugd of WMO). Praktijk Memo biedt op verschillende locaties in Bergen op Zoom plaats aan jongeren, die in fasen naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken.

Bij Fasehuis MEMO luisteren we naar je vraag en behoefte. We zijn coachend en staan naast jou. We kijken samen naar mogelijkheden en oplossingen. We bereiden je voor op de maatschappij waarin je leert om zelfstandig te functioneren, door samen te onderzoeken wat jij hiervoor nodig hebt. Hierin betrekken we graag je netwerk, zoals je ouder(s), school, familie, vrienden, je behandelaar. Het is erg prettig wanneer we sámen gemotiveerd werken aan jouw proces richting zelfstandigheid.

We bieden begeleiding in bijvoorbeeld: het krijgen van een dag- en nachtritme, een gezond eet- en drinkpatroon, persoonlijke verzorging, daginvulling, financiën, zelfbeeld & zelfvertrouwen en het uitbreiden of versterken van je sociale netwerk.

In de begeleiding kan het zijn dat je wordt geconfronteerd met je beperkingen en problemen. We realiseren ons goed dat dit vaak niet fijn is. Het doel is vooral om je ermee te leren omgaan, het te leren accepteren. Dan kunnen we vervolgens samen onderzoeken welke oplossingen jij ervoor in de plaats ziet.  

 

Fasen van FASEHUIS MEMO

De begeleiding vindt fasegericht plaats, dat wil zeggen dat je begeleiding op maat ontvangt. Maak je de stap richting zelfstandig wonen, dan kun je nog ambulante begeleiding ontvangen vanuit Praktijk Memo als je dat wenst. De verschillende fasen zijn als volgt:

Voortraject:

Dit traject is vooral bedoeld wanneer je op de wachtlijst staat voor Fasehuis MEMO. Met een indicatie individuele begeleiding kan er al begeleiding worden opgestart middels het voortraject. Je komt een keer per week een uur of vier naar locatie Lindebaan om kennis te maken met de begeleiding en de groepsgenoten. Samen met jou worden doelen verkend en opgesteld.

Observatie:

In deze fase onderzoeken we of de woonbegeleiding voldoende is, of dat behandeling ook nodig is naast de woonbegeleiding.

Je krijgt begeleiding aan de hand van je doelen en er worden afspraken gemaakt over hoe te werken aan de doelen. In deze fase werk je met medebewoners samen als het gaat om het schoon en leefbaar houden van de gezamenlijke ruimtes en het verzorgen van de maaltijden.

Ontwikkelen:

In deze fase wordt gewerkt aan de doelen en de gemaakte afspraken. Hierop reflecteren we aan de hand van vragen als: waar sta jij, wat gaat er goed, wat kan er beter en wat is er nodig?

Richting stabilisatie:

Je bent toe aan begeleid wonen vanuit een studio of appartement. Er is sprake van meer zelfstandigheid op het gebied van daginvulling, zelfzorg, medicatiebeheer, schoon en leefbaar houden van eigen woonruimte. De contacten met de begeleider zijn meer op afspraak.

Uitstroom:

Je kunt al zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en hebt nog een steuntje in de rug nodig. In deze fase wordt er gezocht naar een andere woonplek buiten de locatie Lindebaan. Dit kan zijn richting een van onze woningen in de stad (een woning voor drie bewoners) of richting een zelfstandige woonruimte.

Nazorg:

In deze fase word je begeleid in de overgang naar een eigen woonomgeving met verantwoordelijkheden. In deze fase kan ook de ambulante woonbegeleiding ingezet worden, om je te ondersteunen in een nieuwe fase van zelfstandigheid; een eigen omgeving met verantwoordelijkheden binnen alle levensgebieden.

Ambulante begeleiding kan desgewenst in samenwerking met het team WMO Ambulant binnen Praktijk Memo opgepakt worden vanuit een indicatie individuele begeleiding.

 

Om aan het eind van het traject een realistische kans op een woning te hebben, stellen wij als voorwaarde dat de jongeren vanaf het moment dat ze bij Fasehuis MEMO komen wonen, ingeschreven staan als woningzoekende bij de woningstichting.

eigen bijdrage

Voor Fasehuis MEMO vanuit de WMO wordt een eigen bijdrage door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd. Op de website van uw gemeente vindt u een WMO aanmeldformulier.