Home » Aanmelden » Wachttijden

Wachttijden

De wachttijd voor een intake voor volwassenen bedraagt gemiddeld acht weken, zowel voor de GBGGZ als de SGGZ. De wachttijd voor start behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welke behandeling geboden wordt. Na de intake volgt een intern overleg. Na intake wordt u waarschijnlijk op een interne wachtlijst geplaatst, waarbij de wachttijd tot negen maanden kan oplopen.


De wachttijd voor een intake voor jeugd bedraagt gemiddeld twaalf weken. Het aanbod van Praktijk Memo valt onder de zogenoemde niet vrij-toegankelijke jeugdzorg. U heeft dus altijd een verwijzing of beschikking nodig van uw huisarts, medisch specialist of de jeugdzorg professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Na intake volgt goedkeuring van het arrangement door de gemeente en kan de behandeling binnen vier weken starten. *

Voor dagbesteding (A,D&O) is er geen wachttijd.

Extra informatie voor meerderjarige cliënten met een verzekering bij CZ
Ieder jaar worden er contractafspraken tussen zorgverzekeraars en Praktijk Memo gemaakt. Hierbij wordt ook een maximaal te declareren bedrag afgesproken, het zogenaamde productieplafond.

Momenteel zitten wij aan dit plafond. Dat betekent dat voor de rest van 2021, geen intakes meer gepland worden. Uw intake vindt dan plaats in 2022.

U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

*) Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Informatie wachttijden bijgewerkt op: 25-11-2021