Home » Aanmelden » Wachttijden

Wachttijden

De wachttijd voor een intake voor volwassenen bedraagt gemiddeld zes tot acht weken, zowel voor de GBGGZ als de SGGZ. De wachttijd voor start behandeling is afhankelijk van welke zorgverzekeraar en welke behandeling geboden wordt. Na de intake volgt een intern overleg. Twee weken na de intake zal het adviesgesprek i.k.v. start behandeling plaatsvinden.

Het productieplafond 2020 voor zorgverzekeraar CZ is reeds bereikt.
Nieuwe aanmeldingen van CZ-verzekerden kunnen zodoende pas in 2021 in benadeling worden genomen.


De wachttijd voor een intake voor jeugd bedraagt gemiddeld acht weken. Het aanbod van Praktijk Memo valt onder de zogenoemde niet vrij-toegankelijke jeugdzorg. U heeft dus altijd een verwijzing of beschikking nodig van uw huisarts, medisch specialist of de jeugdzorg professional van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Na intake volgt goedkeuring van het arrangement door de gemeente en kan de behandeling binnen vier weken starten. *

 

Voor dagbesteding (A,D&O) is er geen wachttijd.

 

*) Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

Informatie wachttijden bijgewerkt op: 28-10-2020.