Direct hulp nodig?

Bent u al bij ons in behandeling? In geval van crisis volgt u de afspraken die u met uw behandelaar heeft gemaakt. Buiten kantooruren maakt u gebruik van de reguliere voorzieningen, zoals de huisartsenpost.
Bent u nog niet bij ons in behandeling? Is er geen acuut gevaar? Neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost. Deze kan u doorverwijzen naar Praktijk Memo.

Is er acuut (levens)gevaar? Bel dan 112. 

In Nederland is een telefoonlijn voor mensen met zelfdodingsgedachten: 113. Op de website staat meer informatie.