Tarieven en vergoedingen

Behandeling en begeleiding jeugd

De kosten voor jeugdzorg (tot 18 jaar) worden vergoed door de gemeente. Deze kosten hoeft u daarom niet te declareren bij uw zorgverzekeraar. Praktijk Memo heeft hiervoor contracten gesloten met alle gemeenten in de regio's West-Brabant-west, West-Brabant-oost en Zeeland. De gemeenten in deze regio's vergoeden de kosten rechtstreeks aan Memo. Voorwaarde is een rechtmatige verwijzing door huisarts, medisch specialist of door de jeugdprofessional van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Behandeling van volwassenen

Volwassenen kunnen bij Praktijk Memo terecht voor behandelingen in het kader van de generalistische basis GGZ en de specialistische GGZPraktijk Memo heeft voor 2020 contracten gesloten met alle zorgverzekeraars van Nederland. De kosten van uw intake en/of behandeling declareren wij rechtstreeks bij deze verzekeraars. Houd wel rekening met het wettelijk verplichte eigen risico.

Niet-verzekerde zorg

Sinds 1 januari 2013 valt een aantal stoornissen en problemen zoals aanpassingsstoornissen en werk- en relatieproblemen niet meer onder de basisverzekering. Indien uw behandeling om deze reden niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan dient u de kosten voor de behandeling volledig zelf te betalen. Wij brengen hiervoor een uurtarief van € 100,- bij u in rekening. Na ieder consult ontvangt u van ons een nota.

Het "no-show-tarief" voor niet nagekomen afspraken

Door een wettelijke maatregel is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen. Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is. 

Indien u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt en er sprake is van herhaaldelijk opzet of nalatigheid, dan zal Praktijk Memo de kosten bij u in rekening brengen. Let op: deze nota's zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Individuele begeleiding, A,D&O en Wonen met Zorg

Individuele begeleiding, A,D&O (arbeidstraining, dagbesteding en onderwijsbegeleiding) en Wonen met Zorg vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Indien u in het bezit bent van een indicatie via het Wmo-loket, dan wordt deze zorg door uw gemeente vergoed. U betaalt een kleine eigen bijdrage die wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). 

Valt u onder de gemeentelijke Jeugdzorg? Dan geldt er geen eigen bijdrage.