Privacyverklaring
Via de website van "Praktijk Memo bv" (hierna: Memo) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Memo respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Voor meer informatie over privacy heeft Memo een verkort Privacyreglement op de website gepubliceerd.

Gebruik van persoonsgegevens
De (persoons)gegevens die door u op onze website worden achtergelaten bewaren en gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.
Uit respect voor uw privacy maakt de website geen gebruik van cookies of Google Analytics, zodat er indirect geen aanvullende gegevens worden verzameld.

Doeleinden van verwerking.

Contactformulier
Door het contactformulier op de website in te vullen, geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken en hiermee uw bericht te kunnen beantwoorden.
Deze gegevens bewaren we maximaal een maand nadat we met u contact hebben gehad en vastgesteld dat uw vraag is beantwoord. Hierna bewaren we de vragen geanonimiseerd als input om ons kwaliteitssysteem verder te verbeteren.
Het betreft de volgende gegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens
- Inhoud van het bericht

Aanmeldformulier
Door het aanmeldformulier op de website in te vullen kunnen we het proces van aanmelden in gang zetten. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons aangaat. Deze gegevens worden binnen onze systemen verwerkt tot behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. Hierna bewaren we de gegevens conform de wettelijke bewaarplicht zoals die geldt voor medische gegevens en facturen.
Het betreft de volgende gegevens:
- Contactgegevens
- NAW-gegevens
- Geboortedatum
- Contactgegevens
Op deze wijze verzamelen we via de website zo min mogelijk persoonsgegevens van u en vullen dit tijdens het intakeproces later aan.

Klachtenformulier
Praktijk Memo heeft een klachtenregeling. Indien u ontevreden bent over de zorgverlening of uw zorgverlener, bestaat de mogelijkheid daarover een klacht in te dienen. Deze gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichting, of voor de juiste uitvoering van een overeenkomst. De gegevens over klachten worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de klacht is afgehandeld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, of tenzij er een rechtszaak loopt.
Het betreft de volgende gegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens
- Datum voorval
- Gegevens over de klacht

Solliciteren
U kunt reageren op een vacature op de website. Door te reageren geeft u ons toestemming om deze gegevens te verwerken binnen onze sollicitatieprocedure. Deze sollicitatiegegevens worden verwijdert uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. In dat geval bewaren we de gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.
Met de sollicitatiebrief en CV betreft het de volgende gegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens
- Geboortedatum
- Registratie in kwaliteitsregister
- Overige gegevens in CV
- Overige gegevens in sollicitatiebrief

Privacyverklaring van derden
Deze privacyverklaring geldt alleen voor de website www.praktijk-memo.nl zelf en is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Memo is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel voor andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Contactgegevens
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of het privacy-beleid van Memo, dan kunt u contact opnemen met:
- Lieselotte Vlaming, Functionaris Gegevensbescherming, FG000966.
- Mailadres: fg@praktijkmemo.nl
- Telefoon: 0164-243413

Lees verder over "Contactformulier (test)"

     
 
  Copyright 2019 Praktijk Memo | Privacyverklaring | Webdesign: Koedie ICT