Home » Richtlijnen coronavirus

Hoe gaat Praktijk Memo om met de Coronacrisis?

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staan voor Memo uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan.

 

De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u hulp zoekt, kunt u nu bij ons terecht.

We vinden het, juist in een tijd waarin we worden geconfronteerd met grote onzekerheden en veranderingen, van belang dat de geboden hulp zoveel mogelijk door kan lopen. Om dit te realiseren zijn we genoodzaakt de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aan te passen. We willen daarbij de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk houden. Dat doen we als volgt:

 

  • Memo is tijdens onze openingstijden op de gebruikelijke wijze bereikbaar.
  • We beperken het bezoeken van onze behandellocaties. Alleen als het niet anders kan laten we deze afspraken doorgaan, waarbij we de richtlijnen van het RIVM strikt in acht nemen.
  • We zetten de behandelingen en begeleidingen voort door gebruik te maken van (video)bellen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het contact intact en lopen de trajecten geen onnodige vertragingen op. Memo heeft diverse opties hiervoor. Uw behandelaar of begeleider zal dat met u bespreken.
  • Huisbezoeken willen we zoveel mogelijk vermijden. In plaats hiervan kunnen we eveneens kiezen voor (video) bellen, of kan de begeleider voorstellen om het contact te combineren met een wandeling waarbij we de minimale afstand van 1,5 meter in acht nemen.
  • Onze dagbestedingslocaties, kindergroepen en logeeropvang zijn nog geopend. Voor sommige deelnemers is het bezoek van de dagbesteding van zodanig belang dat we deze zorg met aanpassingen op dit moment nog willen blijven bieden. We werken met kleinere groepen waarbij we ook hier de RIVM-instructies consequent toepassen. Samen met de deelnemers kunnen we daarnaast kijken of we tijdelijk dagbesteding in uw eigen omgeving kunnen organiseren, waarbij er met hulp van (video)bellen periodiek ook contact is met de begeleiding.  Meer informatie over respijtzorg dagbesteding vindt u op de pagina Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijsbegeleiding.
  • In onze woonvoorziening waarborgen we zoveel mogelijk de veiligheid door aanpassingen aan de huisregels. Zo wordt het bezoek aan de bewoners beperkt en letten we met elkaar op het houden van sociale afstand. Uiteraard is er veel aandacht voor de algehele hygiëne.

 

Mochten er naar aanleiding van ons beleid vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken we u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon of een mail te sturen naar info@praktijkmemo.nl

 

Het bestuur van Praktijk Memo