Home » Richtlijnen coronavirus

Hoe gaat Praktijk Memo om met de Coronacrisis?

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staan voor Memo uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM en voor de GGZ op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan.

 

De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u hulp zoekt, kunt u nu bij ons terecht.

 

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staan voor Memo uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan.

De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u hulp zoekt, kunt u nu bij ons terecht.

 • we willen (groeps-) behandelingen en begeleidingen zoveel als mogelijk door laten gaan op onze behandellocaties. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk overeind blijft staan. Indien face to face niet kan of u als cliënt dat niet wil, dan kunnen we  via een alternatief onderzoeken wat wel kan. Denk dan aan; wandelen, buiten afspreken,  (beeld- ) bellen, E-health.
 • kom niet naar de praktijk  met verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Bel het secretariaat om uw afspraak om te zetten in een andere vorm van behandeling of begeleiding of om de afspraak te verzetten
 • desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • hoest / nies aan de binnenkant van uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • schud geen handen
 • houd u aan het maximaal aantal personen in de wachtruimte, volg daarbij de instructies.
 • houd u aan de afgesproken tijd, kom niet te vroeg. Blijf indien u te vroeg bent in uw auto of buiten wachten. Onze medewerkers streven naar het adequaat opvolgen van de gemaakte tijdsafspraken
 • houd u aan de aangegeven looproute
 • houd 1,5 meter afstand

 

 

Aanvullend voor de verschillende teams;

Fasehuis;

 • In principe wordt er geen bezoek ontvangen in het fasehuis. Tenzij dit noodzakelijk is. Dan kunnen de cliënten overleggen met de begeleiding over bezoek ontvangen en onder welke voorwaarden dit mag. Naar school, werk, vrienden of naar buiten gaan wordt ook steeds goed overlegd.

AD&O;

 • De groepen zijn zo ingedeeld dat het maximale aantal deelnemers niet overschreden wordt, er is veel aandacht voor de richtlijnen

Behandel locaties/WMO ambulant;

 • De behandelaren en begeleiders kijken kritisch naar hun agenda en beoordelen of u als cliënt face to face gezien moet worden of dat dit via beeldbellen kan. U kunt dit ook zelf aangeven. Is beeldbellen een optie dan wordt dit uiteraard ook met u overlegd
 • Het kan voorkomen dat we de behandelaren of begeleiders meer gaan spreiden over onze locaties om zo letterlijk ruimte te creëren en zo min mogelijk mensen bij elkaar te laten zijn. Dat kan leiden tot de vraag of u naar een andere locatie kunt komen. We hopen dat hier geen misverstanden over gaan ontstaan
 • Ook wordt aan onze medewerkers gevraagd, die op locatie zijn, om zoveel mogelijk op hun kamer te blijven en niet gezamenlijk te pauzeren en dergelijke
 • Collega’s die vanuit huis werken zullen de strikte privacy richtlijnen naleven

Ondersteuning;

 • We streven ernaar om onze bereikbaarheid en service bij de balies zo optimaal mogelijk te garanderen
 • De overige ondersteunende diensten maken afspraken over thuis werken en hun bereikbaarheid tijdens het thuis werken of hoe zij zonder risico (soms)  aanwezig kunnen zijn

Mochten er naar aanleiding van ons beleid vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken we u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon of een mail te sturen naar info@praktijkmemo.nl

 

Het bestuur van Praktijk Memo