Home » Richtlijnen coronavirus

Hoe gaat Praktijk Memo om met de Coronacrisis?

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staan voor Memo uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan.

 

De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u hulp zoekt, kunt u nu bij ons terecht.

 

De veiligheid van onze cliënten en medewerkers staan voor Memo uiteraard voorop. Daarom volgen we de ontwikkelingen en de instructies van het RIVM op de voet en passen we onze werkwijze hierop aan.

De zorgverlening loopt onverminderd door. Ook als u hulp zoekt, kunt u nu bij ons terecht.


We vinden het, juist in een tijd waarin we worden geconfronteerd met grote onzekerheden en veranderingen, van belang dat de geboden hulp zoveel mogelijk door kan lopen. Om dit te realiseren zijn we genoodzaakt de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aan te passen. We willen daarbij de kwaliteit van onze dienstverlening zo hoog mogelijk houden. Dat doen we als volgt:

  • Memo is tijdens onze openingstijden op de gebruikelijke wijze bereikbaar.
  • Afspraken laten we weer zoveel als mogelijk doorgaan op de locaties zelf, waarbij we de richtlijnen van het RIVM strikt in acht nemen. Dus was uw of desinfecteer uw handen voor u thuis weggaat en aankomt bij een locatie van Memo, houdt 1,5 m afstand en wacht buiten als de wachtkamer “vol” is (dit is per locatie bepaald). Volg de looproute die aangegeven is en volg de instructies van de medewerkers van Memo.
  • Als u uw behandeling of begeleiding op eigen initiatief voort wilt zetten, omdat u nog te onzeker bent over uw gezondheid of de omstandigheden, dan kunt u dit met uw behandelaar/begeleider bespreken. De mogelijkheid om nog te (video) bellen bestaat nog.
  • Huisbezoeken willen we zoveel mogelijk ook opstarten, mits de richtlijnen van het RIVM gevolgd kunnen worden. Ook hier geldt dat bij twijfel u overlegd met uw begeleider. We kunnen  hier eveneens kiezen voor (video) bellen, of kan de begeleider voorstellen om het contact te combineren met een wandeling waarbij we de minimale afstand van 1,5 meter in acht nemen.
  • Onze dagbestedingslocaties, kindergroepen en logeeropvang zijn geopend voor de meeste deelnemers. We werken met kleinere groepen waarbij we ook hier de RIVM-instructies consequent toepassen. Als deelname nog niet mogelijk is heeft u overleg daarover met uw begeleider en wordt gekeken naar een alternatief.
  • In onze woonvoorziening waarborgen we zoveel mogelijk de veiligheid door aanpassingen aan de huisregels, deze worden ook versoepeld met inachtneming van de richtlijnen RIVM. Het bezoek aan de bewoners is nog beperkt en letten we met elkaar op het houden van sociale afstand. Uiteraard is er veel aandacht voor de algehele hygiëne.
  • Ouders die wachten op hun kind, worden verzocht buiten te wachten.
  • Aanvangstijden van de spreekuren worden deels verlegd, om de drukte in de wachtkamer te spreiden, mogelijk wordt uw afspraak een half uur wordt verzet.
  • Medewerkers spreiden zich over de verschillende locaties, mogelijk wordt u verzocht naar een andere locatie te komen dan u gewend bent.

 

Mochten er naar aanleiding van ons beleid vragen of opmerkingen zijn, dan verzoeken we u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon of een mail te sturen naar info@praktijkmemo.nl

 

Het bestuur van Praktijk Memo