Home » Werken bij » Senior Woonbegeleider Fasehuis

Senior WOONbegeleider FASEHUIS

 

(32 uur/ 36 uur per week)
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging als senior woonbegeleider?

Dan biedt het Fasehuis van Praktijk Memo je de kans!

 

De organisatie

Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e -eeuwse stadsboerderij Hoeve Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking. Tevens heeft Praktijk Memo een locatie in Tholen en in Steenbergen, waar behandeling en diagnostiek geboden wordt aan jeugdigen en volwassenen. Bij OpStap werken we met vormen van Arbeidstraining of Dagbesteding en wordt Onderwijsbegeleiding geboden waar dat nodig is. Het team AD&O is ambulant werkzaam en op verschillende locaties zowel op de Meilustweg als in twee locaties op de Oude Moerstraatsebaan. Daarnaast biedt Praktijk Memo woonvoorzieningen op drie locaties onder de naam
Fasehuis Memo. Hier verblijven jongeren (16-26 jaar) waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zij werken in verschillende fases toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende levensgebieden.

 

Functie-inhoud

Als senior begeleider binnen Memo werk je samen met jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking, methodisch toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid en participatie. Je stelt een zorgplan op met input van anderen. Daarin werk je ook samen met de begeleider die vanuit jou wordt aangestuurd vanuit dat zorgplan. Je werkt samen aan het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden op de verschillende levensgebieden. Tevens bevorder je binnen Memo een optimaal leefklimaat en ben je mede verantwoordelijk voor behoud van een schone, opgeruimde en prettige leefomgeving.


Je werkt wisselende dag-, avond- en slaapdiensten binnen de groepen. Daarnaast werk je op individueel cliëntniveau, in de vorm van ambulante begeleiding.

 

 Taken senior woonbegeleider:

 • De senior woonbegeleider is de coördinator van de cliënt casus binnen het Fasehuis en  gaat in gesprek met de cliënt en verzamelt gegevens over de cliënt, diens functioneren en zijn of haar leefsituatie en analyseert deze gegevens.

 • De senior woonbegeleider ontwikkelt in samenwerking met de cliënt een begeleidingsplan en gebruikt dit plan als vertrekpunt om (samen met het informele en formele netwerk) de nodige begeleiding en behandeling te organiseren.

 • De senior woonbegeleider verstrekt op verzoek van of op eigen initiatief informatie aan die cliënt die nodig is voor de beantwoording van de hulpvraag. Ze adviseert de cliënt en naastbetrokkenen hoe zij bij kunnen dragen aan het herstel, hoe de cliënt optimaal gebruik kan maken van voorzieningen en welke preventieve maatregelen hij of zij kan nemen van verergering van psychische klachten te voorkomen. Ook geeft ze informatie aan groepen door middel van voorlichtingsbijeenkomsten.

 • De senior woonbegeleider stelt samen met de cliënt een begeleidingsplan op en betrekt hierin de begeleider die invulling geeft aan de doelen samen met de cliënt.

 • De senior begeleider heeft en houdt de overalview op de casus en checkt hoe de cliënt zich ontwikkelt op de diverse levensgebieden. Hierin vindt afstemming plaats met de collega begeleider en zet de senior begeleider de lijnen uit m.b.t. de casus richting de begeleider.

 • De senior begeleider zit netwerkoverleggen voor, waarbij de begeleider het netwerkoverleg voorbereidt en de verslaglegging doet.

 • Rapporteert in een elektronisch cliënt dossier.

 • De senior begeleider evalueert regelmatig het verloop en de voortgang van het begeleidingstraject en stelt desgewenst de begeleidingsdoelen bij en evt. de indicatie of arrangement.

 • De senior begeleider bewaakt de indicatietermijnen en vraagt tijdig een herindicatie aan. 

 • De senior begeleider levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van het Fasehuis.

 • De senior begeleider houdt, daartoe gefaciliteerd door de organisatie, haar eigen deskundigheid op peil, zodat het werk zo professioneel mogelijk wordt uitgevoerd.

 • De senior begeleider heeft een proactieve houding en werkt volgens de visie en werkwijze van memo; krachtgericht werken vanuit het sociaal netwerkperspectief van de cliënt. 


Opleidingseisen, kennis en registraties

 • Een afgeronde HBO- opleiding in de zorg en welzijn, bij voorkeur SPH.

 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.

 • Certificaat Bedrijfshulpverlening (BHV), niet ouder dan een jaar, of bereid om deze te behalen.

 • Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo

 • Je bent contactueel en communicatief vaardig

 • Je bent bereid om doel- en resultaatgericht te werken

 • Je bent bereid om onregelmatige en wisselende diensten te werken.

 • Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich herkent als; Stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.

 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B en bent in staat om op wisselende tijden.

 • Er is sprake van enige psychische belasting i.v.m. de begeleiding van cliënten met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

 

Functiewaardering en pensioen

CAO GGZ FWG 45

Pensioen: PFZW

 

Reageren:
Interesse in deze functie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ivo Uijt de Haag via ons secretariaat op het telefoonnummer 0164-243413.
Jouw sollicitatiebrief met CV en referenties kun je sturen naar: personeelszaken@praktijkmemo.nl.