Home » Werken bij » Teamleider Fasehuis

TEAMLEIDER FASEHUIS

32-36 uur per week

 

Fasehuis MEMO is een zelfstandigheidstraining die bedoeld is voor jongeren tussen 16 en 26 jaar. Vanwege een psychiatrische en/of (lichte) verstandelijke beperking hebben zij hiervoor een indicatie gekregen van de gemeente (afdeling Jeugd of WMO). Praktijk Memo biedt op verschillende locaties in Bergen op Zoom plaats aan jongeren, die in fasen naar maximale zelfstandigheid kunnen toewerken.

 

Plaats in de organisatie

Als Teamleider geef je direct leiding aan het team van het Fasehuis en ben je verantwoordelijk voor een optimale uitvoering van de processen binnen het Fasehuis.  Daarnaast maak je onderdeel uit van het MT binnen Praktijk Memo en vertegenwoordig je daar het Fasehuis en denk je mee over ontwikkelingen binnen andere teams van Memo. Je bent integraal verantwoordelijk en ontvangt als teamleider hiërarchisch leiding van de directie van Praktijk Memo.

Functie-inhoud: Je

 • bent verantwoordelijk voor een optimale organisatie, realisatie en coördinatie van het zorgarrangement van de jongeren in het Fasehuis, met de bijbehorende primaire-, ondersteunende- en beheerprocessen;
 • fungeert vanuit je verschillende functies nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie;
 • delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden om te komen tot een zelf organiserend team;
 • organiseert en coördineert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen het team en bent de verbindende factor tussen de verschillende locaties en teams. Je zit structurele overlegvormen voor. Je creëert draagvlak voor het kwaliteitsbeleid en verzorgt een goede informatievoorziening naar je team vanuit het MT en richting het MT;
 • bewaakt, ontwikkelt en implementeert beleid op operationeel niveau waarbij ondernemend en scherp wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de markt en waarbij de kernwaarden van Praktijk Memo een volwaardige plaats hebben gekregen;
 • bevordert en faciliteert een klimaat waarin medewerkers op een autonome en professionele wijze werken en eigen verantwoordelijkheid leidend is;
 • geeft coachend leiding aan het team, stimuleert de verdere professionalisering en deskundigheid van het team en creëert randvoorwaarden voor hun
  inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en de integraliteit van de zorg;
 • bewaakt een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen het team;
 • geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid, zoals werving en selectie;
 • voeren van functioneringsgesprekken, opleiding en ontwikkeling;
 • arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en -begeleiding;
 • signaleert en adviseert over kansen rondom nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en doelgroepen;
 • bouwt en onderhoudt een in- extern relatienetwerk en vertegenwoordigt in overleg met de directie de organisatie en dienstverlening;
 • bent bereid om in het kader van het contact met de cliënten en hun netwerk 1 avond (tot circa 20 uur) aanwezig te zijn.

 

Beleidsontwikkeling en -uitvoering: Je

 • bent verantwoordelijk voor de implementatie van beleid, de borging hiervan in het kwaliteitsmanagementsysteem en het creëren van draagvlak binnen je team;
 • signaleert knelpunten, ontwikkelingen en kansen in de gevoerde zorg- en dienstverlening en doet voorstellen voor verbetering en innovatie;
 • volgt in- en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen de zorgsector, vertaalt en past deze toe op de zorg- en dienstverlening binnen het Fasehuis.

Opleidingseisen, kennis en verantwoordelijkheid: 

Opleidingseisen:
Een afgeronde HBO opleiding in de zorg, Gedragsdeskundige, WO Psycholoog of Orthopedagoog met ervaring in een leidinggevende functie of met management taken. Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met de doelgroep en een vergelijkbare functie binnen een vergelijkbare organisatie
Kennis:
- Gedegen kennis van de zorg en de GGZ & VG sector in het bijzonder.
- Gedegen kennis van gerelateerde wetgeving, de WMO en Jeugdwet in het bijzonder.
- Kennis van actuele politieke en maatschappelijke zorg gerelateerde ontwikkelingen.
- Kennis rondom ervaring en/of affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Verantwoordelijkheid:
Binnen de gestelde kaders ben je verantwoordelijk voor een optimale organisatie, realisatie en coördinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering en continuïteit van het zorgarrangement
Memo Fasehuis, met de bijbehorende primaire-, ondersteunende,- en beheerprocessen.

 

Profiel

Het team van het Fasehuis vindt het belangrijk dat jij als hun Teamleider op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen, je van de werkvloer komt dus weet waar je het over hebt, je het overzicht blijft houden ook in complexe situaties. Je oog hebt voor het individu maar ook voor het teambelang en organisatiebelang. Je betrekt het team in je overwegingen en kan luisteren naar input van de medewerkers. We willen als team kunnen reflecteren met elkaar en kunnen benoemen wat goed gaat en wat beter kan, jouw coachende rol daarin is belangrijk. Heldere doelen en een goede taakverdeling in het behalen van de doelen waarin procedures en afspraken helder zijn. Duidelijk voor ogen houden wat we willen bereiken. Je kunt goed coördineren, bent een inspirator, hebt zorg en investeert daarmee in onderling vertrouwen. Ook heb je affiniteit met de doelgroep. Als persoon heb je een enthousiaste, doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven.
De combinatiefunctie waarbij je zowel leiding geeft aan het Team Fasehuis, alsmede de behandellijnen uitzet draagt bij aan continuïteit van de levering van zorg. Daarnaast kun je overstijgend denken, ben je stressbestendig en denk je vooral in mogelijkheden en kansen. Er wordt van je verwacht dat je daadkrachtig, besluitvaardig en efficiënt optreed bij incidenten en calamiteiten. Tevens wordt er een flexibele houding en mentaliteit van je verwacht waarbij je zichtbaar verantwoordelijkheid draagt en bereid bent energie en tijd te steken in verder ontwikkeling van eigen deskundigheid en professionalisering binnen de functie.

* Referenties zijn gewenst.

Inconveniënten

Er is sprake van een psychische belasting door complexe taakuitvoering en conflicterende situaties.

 

Functiewaardering en pensioen

- CAO GGZ FWG 60/65 (afhankelijk van je ervarings- en opleidingsniveau).
- Pensioen: PFZW.

 

Reageren:
Interesse in deze functie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Steenkist via ons secretariaat op het telefoonnummer 0164-243413.
Jouw sollicitatiebrief met CV en referenties kun je sturen naar: personeelszaken@praktijkmemo.nl.